BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. NHIỆM KỲ 2024-2029
Tin ngày4/6/2024
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2023
 • THÔNG BÁO HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG V/v: THANH TOÁN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN BẰNG HIỆN VẬT
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2022
 • THÔNG BÁO V/VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • MẪU GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • DỰ THẢO: BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BKS TRÌNH TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • DỰ THẢO: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023 TRÌNH TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRANG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • MẪU SƠ YÊU LÝ LỊCH THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRANG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • BỔ SUNG BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024. CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. NHIỆM KỲ 2024-2029
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 14-06-2024.CÔNG TY CỔ PHẦN SĂT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG.
 •  
  Số người truy cập : 6
  Online: 6
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution