BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024. CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG
Tin ngày24/5/2024
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2023
 • THÔNG BÁO HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG V/v: THANH TOÁN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN BẰNG HIỆN VẬT
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2022
 • THÔNG BÁO V/VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • MẪU GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • DỰ THẢO: BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BKS TRÌNH TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • DỰ THẢO: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023 TRÌNH TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024
 • BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRANG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • MẪU SƠ YÊU LÝ LỊCH THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRANG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • BỔ SUNG BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2024-2029
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. NHIỆM KỲ 2024-2029
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. NHIỆM KỲ 2024-2029
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 14-06-2024.CÔNG TY CỔ PHẦN SĂT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG.
 •  
  Số người truy cập : 6
  Online: 6
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution