BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BKS TRÌNH TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
Tin ngày7/4/2022

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TẠM ỨNG LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2022 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. V/VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2021
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2022
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2022
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2021 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO VỀ VIÊC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2020
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 •  
  Số người truy cập : 4
  Online: 4
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution