BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
Tin ngày7/4/2022
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. V/VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2021
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TẠM ỨNG LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2022 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG. V/VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIỀN CÔNG TY NĂM 2023
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG. V/VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIỀN CÔNG TY NĂM 2023
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN V/v: THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN V/v: THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2022 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ THẢO BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘi CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN BẰNG HIỆN VẬT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2023
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2023
 • THÔNG BÁO HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG V/v: THANH TOÁN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN BẰNG HIỆN VẬT
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2022
 •  
  Số người truy cập : 2
  Online: 2
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution