BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
Tin ngày7/4/2022
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TẠM ỨNG LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2022 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. V/VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2021
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2022
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2022
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BKS TRÌNH TẠI TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2021 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO VỀ VIÊC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2020
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 •  
  Số người truy cập : 6
  Online: 6
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution