BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
Tin ngày12/1/2022
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM. V/VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2021
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TẠM ỨNG LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2022 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG. V/VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIỀN CÔNG TY NĂM 2023
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG. V/VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIỀN CÔNG TY NĂM 2023
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN V/v: THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN V/v: THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2022 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ THẢO BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘi CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN BẰNG HIỆN VẬT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2023
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2023
 • THÔNG BÁO HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HẢI PHÒNG V/v: THANH TOÁN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN BẰNG HIỆN VẬT
 • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC NĂM 2022
 •  
  Số người truy cập : 1
  Online: 1
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution