BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
DỰ THẢO BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
Tin ngày5/4/2021
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2020
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 • MẪU GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM LƯỢC KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2020
 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2020
 • THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC CÔNG TY NĂM 2019
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯƠNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 •  
  Số người truy cập : 1
  Online: 1
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution