BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯƠNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
Tin ngày18/5/2020

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
 • THÔNG BÁO CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHOM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2020
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM NĂM 2021
 • MẪU GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • DỰ THẢO BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM LƯỢC KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2020
 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2020
 • THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC CÔNG TY NĂM 2019
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 •  
  Số người truy cập : 5
  Online: 5
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution