BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019 TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
Tin ngày8/5/2020

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC CÔNG TY NĂM 2019
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯƠNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2019 (NHIỆM KỲ 2019-2024)
 • DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU GIẤY ỦY QUYÊN THAM DỰ DHCĐ THƯƠNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC DHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2019
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 •  
  Số người truy cập : 30
  Online: 30
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution