BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Tin ngày25/4/2019
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2018 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2019
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ HAI HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN NHÔM HẢI PHÒNG
 • NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2018 (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)
 • MẪU PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 • MẪU PHIẾU BẦU CỬ HĐQT CÔNG TY - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 • BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 -2024
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
 • BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
 •  
  Số người truy cập : 13
  Online: 13
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution