BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Tin ngày10/4/2018
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP HĐQT CÔNG TY NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2018
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 36 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 - 2019
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC SÁT NHẬP XƯỞNG CÁN ĐÚC VÀ XƯỞNG NHÔM THÀNH XƯỞNG CÁN ĐÚC - NHÔM
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC CHIA TÁCH XƯỞNG SẮT TRÁNG MEN THÀNH XƯỞNG DẬP HÌNH VÀ BỘ PHẬN SẮT TRÁNG MEN - VẬT LIỆU CHỊU LỬA
 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG (Sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2018)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2018
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017 ( nhiệm kỳ 2014 - 2019 )
 • PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017
 • BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG.
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 28 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 - 2019
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN – NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 27 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 ÷ 2019
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016 - TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 •  
  Số người truy cập : 2
  Online: 2
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution