BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG.
Tin ngày2/4/2018
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP HĐQT CÔNG TY NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2018
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 36 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 - 2019
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC SÁT NHẬP XƯỞNG CÁN ĐÚC VÀ XƯỞNG NHÔM THÀNH XƯỞNG CÁN ĐÚC - NHÔM
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC CHIA TÁCH XƯỞNG SẮT TRÁNG MEN THÀNH XƯỞNG DẬP HÌNH VÀ BỘ PHẬN SẮT TRÁNG MEN - VẬT LIỆU CHỊU LỬA
 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG (Sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2018)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2018
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017 ( nhiệm kỳ 2014 - 2019 )
 • PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017
 • BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 28 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 - 2019
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN – NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 27 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 ÷ 2019
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016 - TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 •  
  Số người truy cập : 10
  Online: 10
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution