BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 28 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 - 2019
Tin ngày25/12/2017


  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN – NHÔM HẢI PHÒNG VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ 27 HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 ÷ 2019
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
 • PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016 - TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NĂM 2017
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • PHIẾU BIỂU QUYẾT _ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016 (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
 • KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
 • GIẤY ỦY QUYỀN & GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG.
 • THÔNG BÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN – NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC TẠM ỨNG CHI TRẢ LỢI TỨC CỔ PHẦN (LẦN 1) NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐÔNG.
 •  
  Số người truy cập : 24477
  Online: 12
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution